KANVASTAN PAPİRÜSE

  • 97 SHARES

Picasso’nun sanat anlayışına adapte olmuş gastronomik nesnelerin bir bütünü olarak nitelendirebileceğimiz Picasso’s Kitchen, sanatçının yemek eleştirilerine ve fotoğraflarına da yer veriyor.

Picasso’nun eserlerinde gizlenen asimetrik nesneler her ne kadar kübizmin etkisinden kaynaklansa da görmeye çalıştığımız şekiller kafamızda canlandırdığımız reel anlamlarla bir bütün oluşturabiliyor. Picasso, her ne kadar tablolarıyla ünlü olsa da kendisi, aynı değere sahip seramik eserleri ve posterlerinde de yemek kültürünü yansıtan sanatçılardan biri. Bir önceki cümlemize istinaden verebileceğimiz örnekler arasında 1949 yılına ait The Lobster tablosu ve 1957 yılındaki Bullfight and Fish seramiği bulunuyor. Bu bağlamda, Picasso’s Kitchen, sanatçının eserlerinde sık sık bir motif olarak kullandığı gastronomik elementlerin aldığı birçok formu bir araya getiriyor. ‘Yemek pişirme, Picasso’nun sanatında ince bir belirtidir’ ifadesinden hareketle derlenen kitap, sanatçının eserlerinin yanı sıra Manet’nin Déjeuner sur l’herbe yorumlaması ve sanatçının Paris ve Barselona’da gezdiği bohem kafe ve restoranlarda çekilmiş fotoğraflarını da içeriyor. Aynı zamanda Picasso’nun yemekler üzerine ele aldığı arşiv yazılarına da yer veren derleme, gastronomi ile sanatın Picasso yorumlaması olarak tanımlanıyor.