ROMANTİZMİN ANATOMİK DÜZLEMİ

  • 43 SHARES

Bir sanat akımından ziyade ideoloji olarak romantizm Sonbahar/Kış 2019’a ait bir defile podyumunda vücut bulabilir mi? Miuccia Prada özelinde, bu tezi kanıtlamak için bir koleksiyon tasarlamak kafi geliyor.

Romantizmi yalnızca bir sanat ve edebiyat akımı olarak düşünmeden, işin ideolojik boyutunu da hesaba katarak görselleştirilmesine 54 defile look’u ile ikna olabilir misiniz? Konumuz Prada ve Miuccia Prada’nın kreatif perspektifi olduğunda pek tabii bu akım bir antidot görevi görebilir, kelimenin kafamızda canlandırdığı imajlardan kolaylıkla sıyrılabilir. Romantiklerin hayal gücünün “gücü”ne inanmasından hareketle oluşturulan tasarımlar, Prada için her zaman olduğu gibi zıtlıkların etkileşiminden güç bulmakta.

İdealize edilen modeller, romantizmin kelime anlamını farklı duygu durumları ile dolduran tasarımlar vasıtasıyla Fondazione Prada’da bireyselliği öne çıkarmak için podyumda yürümekte. Fondaki “Dark Romance” şarkısı gibi, romantizmin içinde korku, bilim kurgu ve utilitaryen referanslara da yer olduğunun altını çizen look’lar, ideolojiyi günümüzün realist perspektifine daha çok yaklaştırıyor, modern zamanlara dair bir yorumlama ile bugüne ait kılıyor. Sonuç ise aslında bir cümle ile özetlenebiliyor, tabii eğer Charles Baudelaire’seniz: “Romantizm ne bir konu seçiminde, ne de salt gerçeklikte; sadece bir duyguyu yaratmakta yatıyor.”