Amerİkan EkspresyonİZMİ

  • 221 SHARES

Sanat eserlerini birer dekorasyon objesi olarak gören Cy Twombly’nin ilk geniş kapsamlı sergisi, 24 Nisan tarihine kadar Centre Pompidou’da.

Centre Georges Popidou, 2016 senesinin son aylarında Amerikalı sanatçı Cy Twombly’nin ilk kapsamlı retrospektifini Paris’te sergilemeye başladı. Avrupa’da modern sanata adanan en büyük müzelerden olan Pompidou, sanatçının hayatına kapsamlı bir bakış atıyor. 50’li yıllardan başlamak üzere, sanatçının ve sanatının farklı dönemleri arasında dolanan sergi, Amerikan Ekspresyonizmi hakkında da farklı değerleri ortaya koyuyor.
Genellikle Mallarmé ve Keats gibi şairlere atıfta bulunarak Yunan ve Roma mitolojik temalarına klasik alegoriler eşliğinde atıfta bulunan Twombly, esasen büyük ölçekli kaligrafileri ile ünlü. Ancak sergide sadece bu alanda eserler değil, aynı zamanda heykeller, çizimler ve nadir fotoğraflar da var. Birçoğu daha önce Fransa’da hiç sergilenmemiş eserleri bir araya getiren sergi Twombly’nin 13. Yüzyıl Fars edebiyatından da nasıl etkilediğini vurguluyor.

Apollo-1975-Photograph-Cy-Twombly-Foundation-courtesy-Archives-Nicola-Del-Roscio-Photo-Mimmo-Capone-913x1024
Cy Twombly, Apollo, 1975. Courtesy of the Cy Twombly Foundation and Archives Nicola del Roscio

le monument by cy t.
“Achilles Mourning the Death of Patroclus”, 1962 de Cy TWOMBLY

Soyut dışavurumculuk egemenliğinde savaş sonrası Amerika’sından oldukça etkilenen sanatçının sergi kapsamında –dekorasyon objeleri olarak da adlandırdığı- Akdeniz tarihi, coğrafyası, mitoloji ve epik şiirlerden esinlenen 140’a yakın eseri, 24 Nisan 2017 tarihine kadar görülebilir.