MANTIĞIN POETİĞİ

  • 15 SHARES

Trienal de Arquitectura de Lisbon, şiir ve aklın, paradoksal görünmekle birlikte mimarlığın disiplinlerinden biri olduğunu savunurken düşünce ve rasyonelliğin diyaloğuna ışık tutuyor.

Bu sene beşinci edisyonuyla mantığın poetiği konusu etrafında şekillenecek olan Trienal de Arquitectura de Lisbon, sübjektif ve bilimsel olmayan boyutların mimari ve tasarıma olan özgün etkisi üzerine yoğunlaşıyor. Mimarinin biraz daha felsefi yönlerine değinecek olan etkinlik, mimari yapıların herkes tarafından anlaşılabilir olmasının yolunu akıl ve rasyonelliğe dayandırılmasından geçtiğini savunuyor. İki farklı noktanın bir araya gelmesiyle, bir yapının mimarisinin ya da bir tasarımın herkes tarafından anlaşılabilir bir hal aldığına ve bu durumun sonucunda ise yükselen ivmesinden ödün vermeyen kitleleşmiş inşaatlara atıfta bulunuyor. Her biri, mimari rasyonellik riskini sınırlamak amacıyla temanın bir özelliğini ya da boyutunu ele alacak olan beş farklı sergiye sahip Trienal’de aynı zamanda 12 özel proje de sergileniyor. Tarihsel incelemeler, materyaller, mimarlık kültürünün gücünü teyit ederken mimarlığın ilerleyen zamanlarda nasıl bir boyuta geçiş yapacağına da ışık tutuyor. Economy of Means sergisinin küratörlüğünü, mimarinin bir yapıya uygun form verme sanatı olduğunu savunan Éric Lapierre üstleniyor. Seçki, rasyonel bir mimarinin ön şartlarına ve işaretlerine değiniyor. Agriculture and Architecture’da ise tarımda yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla tarım ve mimari bir araya getiriliyor. Etkinliğin üçüncü sergisi olan Inner Space, yaratıcılığın ve hayal gücünün tarihsel olarak rasyonel düşünceyle olan çatışmasına değinirken What is Ornament ise modern hareket döneminde bir nevi ambargo yiyen mimari yapılardaki süsleme tekniğinin tarihi üzerine yoğunlaşıyor. Son olarak Natural Beauty, rasyonalitenin çağlar boyunca mimarlığın merkezinde oluşunu çağdaş tasarımlarla irdeliyor. Mimariyi enine boyuna farklı boyutlardan inceleyen tasarımlara sahip Trienal de Arquitectura de Lisbon’u 2 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.