DUYU KOMBİNASYONU

  • 95 SHARES

Kew Gardens’ın yeni gastronomi noktası, mimari açıdan sürdürülebilirlik temasını özümserken tercih edilen renk kombinasyonları da botanik ile eşleşiyor.

Yapıların kendilerine atfedilen başlıklara göre tasarlanması bir süredir gündemimizde. Öte yandan artık bir tercihten çok zorunluluk haline gelen sürdürülebilirlik nosyonu her sektörün önem verdiği gibi mimarinin de kale aldığı bir konu. Son zamanlarda ise bu iki başlığın tek bir çatı altında toplanmasına şahitlik ediyoruz. Kew Gardens’ın yeni kafesi de bu anlayışa dahil olanlardan. Amerika menşeli HOK ve İngiliz Mizzo Studio tarafından tasarlanan Kew Gardens’daki kafe, doğaya kavramsal ve fiziksel göndermelerde bulunuyor. Bir diğer taraftan beslenme, malzemelerin kökeni ve organik ürünler konusunda da eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Kafenin de sürdürülebilir gastronomiyi benimsemesi yapı ve işlevselliğin kesişim kümesi olarak adlandırılabilir. İç tasarımda ise karşımıza Gaudi’den ilham alan dalga formundaki koltuklar ve Tom Hare’nin büyük ölçekli çalışmaları çıkıyor.

Photography: James Mcdonald