STANDART DIŞI PROTOTİP

  • 303 SHARES

Do Ho Shu’nun soyut ve somut kavramlar arasındaki iletişim kurma çabasını yansıtan seçki 20 Şubat’a kadar gösterimde.

Yaratıcılık ya da yetenek doğuştan sahip olduğunuz bir beceri midir sorusuna eminiz ki her birimiz çeşitli perspektiflerden örneklemelerle farklı cevaplar arayabiliriz. Özellikle söz konusu sanat bağlantılarında bir yaratıcılık nosyonu olduğunda, disiplinler arası etkileşim ve bu etkileşimin bir bütünlük sağlaması önemli bir kıstas olabilir. Bu noktada, standart ölçek kavramına farklı bir boyut ekleyerek sanat ve mimari arasındaki girift noktaya değinen Do Ho Suh’yu örnek gösterebiliriz.

Sanat kariyeri boyunca hem kamusal hem de özel alanlardaki yaşama yöntemlerimiz üzerinde araştırmalar yapan Suh, toplumdaki kimlik sorunlarına ve bireyselliğin etkin taraflarına dikkat çekiyor. Lehmann Maupin’de 20 Şubat’a kadar gösterimde olacak olan isimsiz seçkisi ise tam da bir önceki cümlemiz referans alınarak şekilleniyor. Suh, mekanların esnekliğini vurguladığı gibi kültürel kimlik ve hafıza gibi soyut ideaları sorguluyor.