Picasso’ların Jenerasyonları

  • 245 SHARES

Gagosian’da sergilenen Picasso’nun kızı Maya Ruiz’in kişisel koleksiyonundan yapılan seçki, 18 Şubat’a kadar gösterimde.

Her ne kadar Picasso çalışmalarına dair yapılan incelemelerde aile detayları diğer ‘özel’ detayların biraz önüne geçiyor olsa da, kendisi ailenin tek sanatçısı değil. Mesela Diana Wildmaier Picasso da -tıpkı büyükanne Marie-Thérèse Walter gibi- ailenin sanata yatkınlığını tarihçi kimliğiyle ayrıca ortaya koyan bir isim. Bu bağlantı Gagosian’da açılan Maya Widmaier-Picasso’nun “Picasso’s Picassos” sergisinin de temellerini oluşturuyor.

Maya Ruiz, sergi sayesinde ailesiyle, ve de özellikle annesiyle iletişim kurma fırsatı yakaladığını belirtiyor; zira Maya, MoMA ve Picasso mevzunda Marie- Thérèse Walter’ın hukuk mücadelesinin merkezindeydi.

1
Marie-Thérèse avec une guirlande, 1937
24 × 18 1/8 inches (61 × 46 cm)
© 2016 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York.

Ama sergi elbette sadece bu politik paradigmaları aktarmıyor. Kürasyon, Picasso’nun 1931 ila 1971 yılları arasında ürettiği, şimdiyse sanatçının torunu Diana ve annesi Maya’nın kişisel koleksiyonlarında yer alan özel eserleri kapsıyor. Maya Ruiz’in çocukluk portresi sergi öne çıkan çalışmaların başında geliyor. (Evvelden bu tablo çalınmış fakat 6 ay sonra bulunmuştu.) Bir diğer dikkat çeken eser de, Picasso’nun 1959’da hamile bir kadının vücudunu betimlediği “La Femme Enceinte.”

3
La femme enceinte, 1959, Plaster
44 1/8 x 12 5/8 x 13 3/4 inches (112 x 32 x 35 cm)
© 2016 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society. (ARS), New York.

Sansasyonelliğinde biraz dış faktörlerden etkilendiği hissedilse de, bir Picasso sergisi her zaman gezilmeye değer olduğundan 18 Şubat’a kadar New York’a gidecekseniz mutlaka Gagosian’a uğramalısınız.

Açılış Görseli
“Maya à la Poupée et au Cheval” 1938.
Credit2016 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York, Gagosian.