HIZLANDIRILMIŞ KÜBİZM DERSİ

  • 85 SHARES

Centre Pompidou’da 25 Şubat’a kadar alınabilmekte. “Cubism” adlı sergi, modern sanat tarihinin kurucu akımlarından biri olan disipline dair görsel bir tarihçeyi 300 eser ve belge ile sunmakta.

Kübizm denince akla gelen ilk isimler George Braque ve Pablo Picasso olsa da Centre Pompidou, sanat akımına adadığı yeni sergisinde spektrumunu bu iki sanatçı ile sınırlı tutmuyor. 1953’ten bu yana Fransa’da Kübizm’e adanan ilk sergi olma özelliğini taşıyan kürasyon, akımı şekillendiren ana isimlerin yanı sıra kısa sürede bu disiplini benimseyen Fernand Léger, Juan Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp ve Francis Picabia gibi sanatçıların işleri ile bugünkü ününü kazanan kübizme dair görsel bir dokümantasyonu 300 eser ve belge ile yer vermekte.

Sergide, akımın sadece geometrik bir perspektifi benimsemekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda radikal ve deneysel olanı keşfetmeye olanak sağladığı için modern sanat tarihindeki önemine de değiniliyor. Kronolojik olarak 14 bölüme ayrılan “Cubism” kürasyonunda en çok göze çarpan eserlerden biri ise Picasso’ya ait “Portrait de Gertrude Stein” ve daha önce hiç bir arada sergilenmemiş olam Ambroise Vollard ve Daniel-Henry Kahnweiler’in eserleri. Akımın primitf kaynaklardan ilhamla ortaya çıktığı ilk günlerden, Gauguin ve Cezanne etkisindeki dönemine ve sonrasında sembolizm ve renk odağında gelişen bakış açılarının tümüne yer verilen sergi Paris seyahatinizdeki sanat başlığını fazlasıyla dolduracak cinsten.