Caleb Cain Marcus’un Fotoğrafları

  • 185 SHARES

Cain Marcus’un Ganj Nehri boyunca ürettiği Goddess fotoğraf serisi, nehrin büyüklüğüne ve insan popülasyonuna farklı bakıyor.

Mesafe Unsuru
Colorado doğumlu Caleb Cain Marcus, yakın zamanda Hindistan’da toplamda 1.500 mil yol katederek yeni bir fotoğraf serisi üretti. Küçük- ken ailesinden dinlediği Hindistan hikayele- rinden esinlenerek 2013’te çıktığı 44 günlük bu seyahat, ‘Goddess’ adında kitap halinde yayınlandı. Fotoğra ar, uzayın, bizi çevreleyen bir ‘boşluk’ olmadığı; ağaçlar ve nehirler kadar maddesel olduğu üzerine odaklanıyor. Sanatçı çalışmalarını New York’ta sürdürüyor.
Uzay Portresi
Renkli giysileriyle insanların puslu bir ortam- da uzaktan gözüktüğü fotoğra ar, Cain Mar- cus’un Goddess serisinin, varlıklardan ziyade, aralarındaki boşluğa odaklandığını gösteriyor. Sanatçı, Ganj boyunca yaşadığı serüvenin, gerçekteki nehirin, zihninde canlanandan çok daha farklı olduğunu deneyimlemesini sağla- dığını söylüyor. Sanatçının edisyonlu fotoğraf baskılarına New York’ta yer alan Clic’ten ulaşabilirsiniz. (www.clic.com)

Fotoğrafın fiyatı, boyuta göre değişiyor. 22.5 x 30 inç ölçüsündeki orta boy baskı:
5.000 Dolar