DİSİPLİNLER ARASI DİYALOG GELİŞTİRME

  • 64 SHARES

Los Angeles’daki, Picasso & Rivera: Conversations Across Time sergisi iki sanatçının arasında gelişen etkileşimi gösteriyor.

Los Angeles County Museum of Art (LACMA) ile Museo del Palacio de Bellas Artes Mexico (MPBA) zamanın en egzotik ikilisi arasında gösterilebilecek bir sergiye imza atıyor. Söz konusu 7 Mayıs’a kadar sürecek Picasso & Rivera: Conversations Across Time sergisi, Avrupa ve Latin Amerika arasında doğan diyalogu iki büyük sanatçı eşliğinde tartışıyor. Pablo Picasso ve Diego Rivera’nın 20. yüzyıl figürlerinden yola çıkan resimleri/heykelleri/gravürleri, birlikte, eski Akdeniz’den Kolombiya’nın keşif sürecine uzanarak farklı dönemleri analiz ediyor.

Bir tarafta içebakışa dayalı psikolojinin gözlemleri ve tartışmalarını reddeden ve fiziksel fenomene (uzay fenomenine) yönelik izlenimlerden esinlenen Pessoa felsefesinin görsel unsurlarına eserlerinde yer veren sanatçı Picasso, diğer tarafta ise 1920’li ve 1950’li seneler arasındaki kübist akım ile eşleştiren Rivera… Bu iki sanatçının yollarının kesişmemesi neredeyse imkansız olurdu. Picasso’nun Pessao’ya dayalı “Görmek ve akıl yürütmek için herkes kendi yaptığı araştırmadan sorumludur.” savından yola çıkarak geliştirdiği eserlerinin, kişisel ve politik açıdan Rivera’nın fikirleriyle eşleşmesi, serginin temeli güçlendiriyor.

Benzer fikirlere sahip iki sanatçı, eserlerinde yer verdikleri Greko-Roman ve Aztek objeleriyle çalıştıkları formları farklılaştırıyor olsalar da, aynı yerden diyalog kuruyorlar. Picasso & Rivera: Conversations Across Time’da sunulan 100’den fazla eser arasında sadece yağlı boya tablolar yer almıyor. Mezoamerikan (Kolomb öncesi toplumlarda Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Kosta Rika’nın kuzeyine kadar olan sahada 15. ve 16. yüzyıllarda İspanyollarca sömürgeleştirilen kültür alanlarına dair) heykeller, seramik figürler ve gravürler de görülebilecek eserler arasında.

İki sanatçının kültürlerinden ve yaşam tarzlarından beslenen çalışmalar, LACMA, MPBA küratörleri önderliğinde, misafir küratörlerin de desteği ile seçilerek benzer akademik geçmişlerin kübizm ve sanat üzerinde nasıl yankılandığını karşılaştırmalı olarak inceliyor. Serginin kürasyonu sanatçıların 1920 ile 1950 arasında gerçekleştirdikleri çalışmaları kapsıyor.

Solda: Diego Rivera’nın Sailor at Lunch (1914) eseri.
Sağda: Pablo Picasso’nun Student with Newspaper (1914) eseri.