MADE IN ZUFFENHAUSEN

  • 113 SHARES

Üstün mühendisliği ve kalifiye tasarımlarıyla anılan Porsche’nin, logosu da, markanın hem kendini bağlı hissettiği evini hem de lüks yaklaşımını simgeliyor. İlk gününden bugüne…

Max Hoffman, New York’ta Ferry Porsche’ye, markanın, spor otomobillerini sembolize edebilecek bir tür arma yapılıp yapılamayacağını sorduktan sonra, Hoffman’ın kapısını araladığı bu fikir, hemen ardından Ferry tarafından projeye dönüştürüldü; taslaklar toparlandı. Ve neticede Porsche’nin reklam müdürü ve Franx Xaver Reimspiess’in çalışması, Hoffman’ın sorusuna en uygun cevabı üretti. Reimspiess aslen mühendis olmasına rağmen, aynı zamanda evvelden, 1936’da, Volkswagen logosunu da tasarlamıştı. Porsche için düşündükleri logo çiziminde, şirketin kökeniyle birlikte ürünlerinin kalitesi ve dinamizmi de yansıtılmaya çalışıldı. Kalkan şeklindeki bu armanın merkezine, Stuttgart şehrinin resmi nişanından alınan şahlanan bir at figürü çizildi. Hatta bu figürle yetinilmeyip, ‘Stuttgart’ da atın hemen üzerine işlendi. Bu sayede Zuffenhausen’deki üretime duyulan bağlılık gösterildi. Atın sağ üst ve sol alt köşesine yerleştirilen kırmızı ve siyah şeritler ve çatal boynuzlar ise Württemberg-Hohenzollern hanedanından alındı. Tüm bu ailevi detaylar da, en yukarıda arzı endam eden Porsche ismiyle bütünleştirildi. Patenti alınınca Porsche logosu ilk defa direksiyona 1952 yılında işlendi. 1954’te de Porsche 356’nın kaput kolunun üzerine entegre edildi. 1959’dan itibaren Zuffenhausen’de tüm jantların üzerine Porsche logosu eklenmeye başladı. Logo çok akılda kalıcı olduğundan, marka bunu zaman içinde değiştirme gereği duymadı. Yalnızca modernize etmek adına minör farklılıklar yapıldı; hareketin daha net algılanabilmesi için at figürünün hatları ve Porsche harflerinin boyutlandırılması değiştirildi. Öte yandan, logo tarihindeki en dikkat çekici değişim ise renkle alakalıydı. Markanın ismi ilk başta altın harflerle yazılmıştı. Ama 1994’te bu harfler siyaha boyandı. Böylece ‘Porsche’ daha rahat okunur oldu. Ayrıca kırmızı şeritlerin tonu da birkaç kez değiştirildi. 1973 ila 2008 arasında kullanılan logo orijinal çizime göre daha koyuydu; 2008 sonrasında ise daha açık bir kırmızı tonla ilk haline döndü. Harflerin tipografisi Sans Serif ama 1994 yılında tipografi de harfler daha basık bir form aldı ve sonunda, tam olarak bugün alıştığımız şekline kavuştu.