DEĞİŞEN BOYUT KAVRAMI

  • 85 SHARES

Boyutlar arası yolculuğun somut hali: M.C. Escher. Kale!docycles.

Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı Maurits Cornelis Escher’ın sanat tanımına matematik bilimini de eklemeliyiz. Zira kendisi sanat ve matematik kuramlarını bir araya getirerek yarattığı çok boyutlu çizimleri ile illüzyon kelimesini kağıda döken ilk isimlerden. Kendisini sanatçılardan çok matematikçilere daha yakın hissettiğini ifade eden Escher’ın çalışmalarında kurmak istediği hayal dünyası için matematikten faydalandığı bir gerçek. Düzlemi düzenli olarak bölen motifleri, yüzey figür ilişkisinin vurgulandığı metaforları, paradoks ve sonsuzluk kavramını işlediği eserleri, sanatçının matematiği simgeleştirme çabası olarak adlandırabilir.

Matematik ile sanatı eşleştiren bu birlikteliği boyut algısını kırarak gerçekleştiren Escher’ın çalışmaları ise M.C. Escher. Kaleidocycles’da bir araya getiriliyor. Sanatçının optik haritalarının altında yatan geometri ilkeleri ve sanatsal buluşlarının incelemesi olan basım aynı zamanda interaktif bir iletişime sahip. Demek istediğimiz şu ki iki boyutlu bir kağıdı sanatçının illüzyonist tasarımlarıyla üç boyutlu hale dönüştürmeniz mümkün.