AMC HAKKINDA BİLGİLER

  • 56 SHARES

Dr. Emmett Brown’un DeLorean’ının kontrol paneline benzeyebilir ama Urwerk’in fütüristik AMC modeli 1955’e değil, 1795’e dayanıyor yani Breguet’nin meşhur sahip/ köle, duvar saati/kol saati ‘Sympathiques’ cihazlarından referans alıyor. Ortak özellik ise atom gücü.

1 Bu aslında Mösyö Abraham-Louis Breguet’nin Sympathique saatlerinin modern versiyonu. 1793 yılında yapılan bu duvar ve cep saati seti, ortak yaşam alanında çalışıyordu. Kol saati günde bir kez duvar saatinin üzerindeki yuvaya yerleştiriliyor; duvar saati, kol saatini doğru zamana getiriyor, kuruyor ve ayarlıyordu. Urwerk’in konseptini koruyan AMC (Atomic Master Clock) bu üç işlemi yalnızca mekanizmaya bağlanabilen portatif bir atomik duvar saatiyle yapmayı hedefliyor.

2 AMC’nin güç merkezi, bir masa saati değil. 25 kilo ağırlığında ve itriyum demir garneti (yarı değerli taşa benzer yapay garnet, mikrodalga, akustik ve optik cihazlarda kullanılıyor; özel manyetik özellikleriyle veri transferinde olacak bir devrime zemin hazırlayabilir) ve rubidyum kullanan çift osilatör tipi atomik saate sahip güçlü bir alüminyum konsol.

3 AMC mekanizması Urwerk’in otomatik ayarlamalı elektromekanik hibrit EMC’siyle benzer gibi dursa da yalnızca yay tamburları aynı; o nedenle tamamen yeni bir mekanizma söz konusu.

4 Portatif olması ve ortam sıcaklığına göre farklılık gösteren güç kaynaklarına – dünyadaki tüm voltaj düzeylerine göre geliştirilmiş olsa da– dek uzanan faktörlerle baş etmek zorunda kalmasına rağmen Urwerk’in atomik saati, 317 yılda bir saniye hassasiyet garantisine sahip.

5 Ayarlama en kompleks fonksiyondur ve AMC bunu Breguet’nin tasarımındanfeyz alarak yapıyor. Sympathique modellerde ayarlama mekanizması, saatin içine yerleştiriliyordu ve bu da kurma rotuyla aktif oluyordu. AMC’de, uç kısmında çift kalipere sahip bir buton kol saatine uzanıyor. Bu kaliperler, saniye ibresinin aksını döndüren yarımay şeklindeki kamın etrafında kapanıyor. Saat ve kol saati senkronize olursa kaliperin çeneleri aynı anda kamın en uç noktalarına düşüyor. Senkronizasyon olmazsa çenelerden biri diğerinden daha uzak noktaya düşerek kamın rotasyon yapmasına neden oluyor. Sonra kompleks bir bağlantı mekanizması saatin hızını ayarlıyor.

6 Saatin atomik zamana senkronizasyonunun sağlanma şekli, kronografı sıfırlama mekanizmasına dayanıyor. Bir buton, atomik saat tarafından etkinleştiriliyor ve bu da iki maniveladan oluşan sistemi harekete geçiriyor. Manivelalardan ikincisi, kalp şeklindeki kamların üzerine düşen çekiçlere sahip. Kalp şeklindeki bu iki parça, çekiçlerin yüz kısımları kamların en düşük noktasında hareketsiz konuma gelene dek basıncın altında rotasyon yapıyor. İşte bu nokta, hem saniye hem de dakika çarkları için sıfır konumunu oluşturuyor ve kol saati ile senkronizasyon yakalandığını gösteriyor.

7 Atomik saat, kullanıcının konsolla birlikte sunulan anahtarı ile özel bir bağlantı noktasına erişim sağladığı GPS anteni aracılığıyla veri alıyor.

8 2012’de 1835 yılına ait bir Duc D’orléans Breguet Sympathetique saat Sotheby’s New York’ta 6.8 milyon dolar gibi bir fiyata satılmıştı. Buna karşın Urwerk’in AMC’sinin 3 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor; yani Urwerk kataloğundan daha pratik bir parça almak için para üstünüz kalıyor.