MODERNİZME AİT BİR MESELE PART 1

  • 115 SHARES

Modern saat üretimini derinlemesine incelemek adına, endüstri liderlerine modernitenin markaları için ne anlama geldiğini ve bu değer sistemini nasıl yönettiklerini sorduk. Cevapların devamı için yarını bekleyin.

Maximilian Büsser
MB&F

Tarihsel bir kategori olarak modernite, bireyselliğin, özgürlüğün ve eşitliğin öncelikli hale gelerek geleneğin sorgulandığı veya reddedildiği bir dönemi ifade ediyor. Biz kesinlikle geleneği reddetmiyoruz, aksine onunla doluyuz. Fakat geleneği, özgürce düşünmek ve saat yapımıyla ilgili son derece kişisel bir yaklaşım keşfetmek için tuval olarak kullanıyoruz. Tıpkı bir zaman ölçüm aletinin parçalarına ayrılması ve sanat eseri olarak yeniden yapılandırılması gibi…

Martin Frei
Urwerk

Benim anladığım; modernizm üreticilerin içinde bulunulan zamanın farkında olarak yaratmalarının talep edilmesi anlamına geliyor. Ürün, mümkün olduğunca dönemini yansıtmalı, çağdaş olmalı. Modernite, tanımı itibariyle zaten avangart bir kavram. Nesne, içinde bulunulan andaki dünyayı yansıttığı için genellikle ‘deneysel’ ve hatta ‘radikal’ hissi verir; alışılmadık ve yeni olduğundan duyularımızı test eder. Dolayısıyla klasik modernlik terimi absürttür. Modernizm sona eremez, süregiden bir projedir. Benim anlayışıma göre her yaratma sürecinin kökeni geçmişte yatar. Gelenek kavranır ve bugüne uyarlanır; böylece alıcıya ‘gelecekten henüz gelmiş hissi’ veren kültürel bir ürünle ulaşılır. Bu bağlamda modern bir tasarım geçmiş ile olası gelecek arasında bağ kurar, ki bu heyecan vericidir.